Kimono Shikishi, Shikishi Frame

Shikishi Frame Brocade coverd Board 14" X 14"

Kimono Shikishi, Shikishi Frame
masako@mingeijapan.com© Mingei Japan   2012